Behövs plåtdetaljer till ditt tak?

När ni lagt om ert tak behöver plåtslagaren komma och hjälpa till med plåtdetaljerna. Detta är en viktig del för att undvika framtida bekymmer med vattenskador och fukt.  Vi hjälper er gärna med plåtarbetet på ditt tegel-, papp- och plåttak.
Kontakta oss så kommer vi och tittar och tar fram en bra lösning för just ditt tak.

Tak som behöver täckas?

Med plåttäckt tak får du ett tätt tak med det lilla extra för utseendet. Hur mycket en bandtäckning kostar avgörs mycket beroende antalet skorstenar, ventilationshuvar, stosar, ränndalar osv. som finns på taket och problemlösningar. Vill ni lägga om ert tak kontaktar ni oss för en offert, givetvis lämnar vi fast pris. Vill ni ha en offert på taket, så tar vi fram en lösning som passar.

Ett tak av plåt kräver i stora drag väldigt lite omsorg. Tips som kan få taket att hålla längre är att se till att mossa och skräp ej sätter sig på plåten.

Läcker dina takrännor?

Låt oss byta ut trasiga hängrännor och stuprör innan huset drabbas av tråkiga vattenskador.
Göta Plåtslageri är återförsäljare av Planjas vattenavrinningssystem. Vi har ett lager med detaljer och även daglig leverans från fabrik.

Vi kommer gärna ut och besiktiga ert tak och ser vad som behöver åtgärdas.
Vi lämnar givetvis fast pris.

Saknas det taksäkerhet?

Det blir mer och mer vanligt att vi får göra om taksäkerheten efter sotarens besiktingar.
Vi hjälper er gärna med en helhetslösning till just ditt tak. Det är viktigt att alla som vistas på och vid ert hus skall känna sig säkra.

Kontaktuppgifter:

Olle Törnström
0142 – 66 18 70
olle@gotaplatslageri.se